Altes capacitats: detecció i intervenció educativa a l’aula

El curs va dirigit a docents d’Educació Infantil, Primària i Secundària que desitgin dotar-se d’eines i estratègies per a la detecció i intervenció de les altes capacitats a l’aula.

Conceptes bàsics sobre què són les altes capacitats, quines característiques destaquen en aquest col·lectiu, com detectar-los, perfils bàsics a tenir en compte i quines estratègies i recursos podem utilitzar per a tenir alumnes atesos i feliços a les nostres aules.

OBJECTIUS

  1. Definir què són les altes capacitats.
  2. Reconèixer característiques generals de l’alumnat amb altes capacitats.
  3. Ser conscient d’alguns mites i creences que dificulten l’ajuda a aquests alumnes.
  4. Detectar a aquests alumnes coneixent alguns perfils i utilitzant eines d’observació.
  5. Conèixer metodologies i recursos per a dur a terme una intervenció educativa amb èxit.

CONTINGUTS

Què entenem per Altes Capacitats?
Legislació sobre les Altes Capacitats.
Característiques generals de les persones (infants, adolescents…) amb altes capacitats.
Mites i creences falses.
Detecció i perfils d’alumnat a l’aula.
Estratègies metodològiques a les aules.
Recursos i bibliografia.
Cas pràctic per resoldre.

METODOLOGIA

Google Classroom (cal tenir un correu gmail)
Fòrum del curs, xat i correu electrònic
Atenció directa i continuada per part de la tutora
Per poder assolir el curs, caldrà lliurar i superar totes les activitats proposades

ESTRUCTURA DEL CURS

El curs s’estructura en quatre mòduls, cadascun dels mòduls té una durada de 10 hores:

Mòdul 1
Què són les altes capacitats.
Marc teòric sobre les altes capacitats.
Legislació actual referent a les altes capacitats.

Mòdul 2
Característiques generals de les persones amb altes capacitats (infants, adolescents).
Mites i creences falses.

Mòdul 3
Perfils de les altes capacitats que cal tenir en compte a l’aula.
Observació i detecció d’aquest tipus d’alumnat a les aules.

Mòdul 4
Estratègies metodològiques per a atendre l’alumnat a les aules.
Recursos, bibliografia…

EDICIONS

Inici el dia 1 de cada mes (si és festiu, el dia 2). Durada de 4 setmanes.

A %d blogueros les gusta esto: