El treball cooperatiu a l’aula

El curs va dirigit a docents d’Educació Infantil, Primària i Secundària i professionals de l’educació que vulguin dotar-se d’eines i estratègies per a aplicar el treball cooperatiu a l’aula.

L’objectiu del curs és conèixer els principis bàsics de l’aprenentatge cooperatiu, el rol de l’alumnat i dels docents així com diverses dinàmiques cooperatives per tal de programar activitats i seqüències didàctiques que potenciïn la interacció entre iguals.

OBJECTIUS

  1. Conèixer el concepte de treball cooperatiu i les seves característiques: el paper dels docents i de l’alumnat en el treball cooperatiu.
  2. Conèixer diferents estratègies cooperatives i la seva aplicació a l’aula.
  3. Diferenciar entre el treball cooperatiu i els grups de treball i entendre el treball cooperatiu com a estratègia metodològica.
  4. Dissenyar i programar activitats d’ensenyament – aprenentatge cooperatives.
  5. Adquirir els coneixements necessaris per a poder desenvolupar estructures, tècniques i dinàmiques cooperatives amb èxit.
  6. Valorar les possibilitats de les eines 2.0 en el treball cooperatiu

CONTINGUTS

El treball cooperatiu: concepte 
La cooperació des del currículum
El treball en grups cooperatius vs grups de treball
El paper dels docents i de l’alumnat
Com aconseguir un bon funcionament dels grups de treball cooperatiu.
Dinàmiques cooperatives: simples, específiques i complexes.
Estratègies per afavorir el treball en grup.
L’avaluació en dinàmiques cooperatives.
Propostes de treball cooperatiu.
Disseny d’activitats cooperatives
L’ús de les eines 2.0 en el treball cooperatiu

METODOLOGIA

Google Classroom (cal tenir un correu gmail)
Fòrum del curs, xat i correu electrònic
Atenció directa i continuada per part de la tutora
Per poder assolir el curs, caldrà lliurar i superar totes les activitats proposades

ESTRUCTURA DEL CURS

El curs s’estructura en tres mòduls, cadascun dels mòduls té una durada de 10 hores:

Mòdul 1

El treball cooperatiu: concepte 
La cooperació des del currículum
El treball en grups cooperatius vs grups de treball
El paper dels docents i de l’alumnat

Mòdul 2

Com aconseguir un bon funcionament dels grups de treball cooperatiu.
Dinàmiques cooperatives: simples, específiques i complexes.
Estratègies per afavorir el treball en grup.

Mòdul 3

L’avaluació en dinàmiques cooperatives.
Propostes de treball cooperatiu.
Disseny d’activitats cooperatives
L’ús de les eines 2.0 en el treball cooperatiu

EDICIONS

Inici el dia 1 de cada mes. Durada de 3 setmanes.

A %d blogueros les gusta esto: