Pensar, reflexionar, projectar: l’expressió plàstica, un recurs per recordar, documentar o conservar

El curs va dirigit a docents d’Educació Infantil i Primària així com professionals de l’educació que vulguin obtenir i ampliar els seus recursos a l’aula utilitzant llenguatges propis de les arts plàstiques.

Partint dels llenguatges propis de les arts plàstiques, l’objectiu d’aquest curs és aprendre a fer ús d’aquestes com a eina pedagògica, i a través de diferents tècniques i recursos, obrir el debat sobre temes, tècniques o conceptes que poden ser interessants tant per enfocar una matèria concreta dins l’aula, com per al desenvolupament personal dels alumnes.

El curs es desenvolupa a través de la plataforma Classroom i es plantegen un seguit d’activitats tant de reflexió com pràctiques on caldrà aplicar les tècniques i recursos treballats en els mòduls per a experimentar l’expressió plàstica i aplicar-la a les aules.

OBJECTIUS

L’expressió plàstica és una eina més en qualsevol de les matèries escolars, perquè és un mètode d’experimentació i, a partir de l’experimentació, s’aprèn. A més, genera un diàleg entre l’individu i les idees que ajuda a la reflexió. En aquest curs proposem els següents objectius per tal d’afavorir l’aplicació de l’expressió visual i plàstica a les aules:
1. Treballar amb les eines, els recursos, els procediments i les estratègies pròpies de l’expressió plàstica per facilitar l’aprenentatge.
2. Aprendre a representar gràficament la realitat i les idees.
3. Treballar conceptes bàsics de l’expressió plàstica que es puguin aplicar a l’aula per afavorir el desenvolupament de la creativitat i la capacitat d’aprenentatge de l’alumnat.
4. Experimentar i adoptar formes de treball interdisciplinàries.
5. Dissenyar una proposta didàctica que integri els continguts, els criteris i les competències de l’àmbit de l’educació artística; i que alhora integri continguts d’altres àrees de coneixement.

CONTINGUTS

L’expressió artística com a llenguatge de comunicació.
Elements del llenguatge visual.
Traç, forma i volum. Eines de dibuix i de color, el collage, la fotografia.
La reflexió. El dibuix com a element per a la reflexió. Paraula, pensament, dibuix.
El mètode intuïtiu i el mètode analític.
El color. La percepció del color. Diferències entre dibuixar i pintar.

METODOLOGIA

El curs es desenvolupa a través del Classroom
Fòrum del curs, xat i correu electrònic
Atenció directa i continuada per part de la tutora
Per poder assolir el curs, caldrà lliurar i superar totes les activitats proposades

ESTRUCTURA DEL CURS

El curs s’estructura en tres mòduls, cadascun dels mòduls té una durada de 10 hores:

Mòdul 1

Lletra i dibuix. Dibuixem la lletra, trobem lletres. Ens aproparem al Lettering, la qual cosa ens ajudarà a controlar el traç, i a la capacitat de reconèixer formes secundàries en els objectes

Mòdul 2

Expressar idees a través del dibuix. Relació entre concepte i dibuix. Dibuixem paraules que contenen paraules. Busquem nous significats.

Mòdul 3

El color no és dibuix. Dibuixar amb colors o pintar? Processos d’elaboració de pigments. Fabriquem les nostres pròpies aquarel·les.

EDICIONS

Inici el dia 1 de cada mes. Durada de 3 setmanes.

%d bloggers like this: