Gestió i coordinació de projectes i equips docents. El lideratge compartit

El curs va dirigit a tots aquells docents que desitgin dotar-se d’eines i estratègies per gestionar i coordinar el dia a dia d’una persona que comença o continua el seu camí com a responsable d’un projecte, d’una escola o d’un cicle i s’enfronta a un nou entorn on ha de conèixer l’existent, gestionar el seu temps i el seu equip i alhora liderar el projecte.

OBJECTIUS

  1. Conèixer les diferents àrees que conformen la competència digital.
  2. Elaborar la diagnosi de l’entorn del projecte en el marc de l’escola o Institut.
  3. Conèixer i aplicar eines per a una bona gestió del temps docent.
  4. Crear i desenvolupar un projecte amb lideratge compartit.
  5. Gestionar els recursos humans i econòmics, si escau, per tenir èxit en el projecte.
  6. Avaluar el projecte i la gestió del temps i proposar eines que n’afavoreixin la continuïtat si és necessari.

CONTINGUTS

Diagnosi de l’entorn del projecte de l’escola o Institut.
Eines per aprendre a gestionar el temps docent.
Crear l’equip per al projecte.
Desenvolupar el projecte amb una bona base.
Seguiment del projecte: necessitats, recursos i controls.
Eines per enfortir la continuïtat del projecte.
Rendiment del projecte a curt i mitjà termini i propostes de millora.
Cas pràctic a resoldre.

METODOLOGIA

Plataforma online
Fòrum del curs, xat i correu electrònic
Atenció directa i continuada per part de la tutora
Per poder assolir el curs, caldrà lliurar i superar totes les activitats proposades

ESTRUCTURA DEL CURS

El curs s’estructura en quatre mòduls, cadascun dels mòduls té una durada de 10 hores:

Mòdul 1
La diagnosi d’un projecte.
Què és una matriu DAFO?
Relització de la matriu DAFO: el teu projecte

Mòdul 2
Eines per a gestionar el temps docent
Priorització de tasques

Mòdul 3
Crea i estructura el teu equip de treball.
El lideratge compartit
Estudia els perfils i busca el teu equip
Les funcions en l’equip

Mòdul 4
Desenvolupament d’un projecte exitós: les necessitatas, legislació, seguiment i coordinació de l’equip docent a curt i mitjà termini.

EDICIONS

Inici el dia 1 de cada mes (si és festiu, el dia 2). Durada de 4 setmanes.

%d bloggers like this: