La dislèxia: detecció i intervenció a l’aula

Curs internivells (Infantil – Primària – Secundària) dirigit a docents que vulguin dotar-se d’eines i estratègies per a la detecció i intervenció de la dislèxia a l’aula.

A través de les pautes d’intervenció facilitades s’analitzaran les necessitats educatives de l’alumnat i es dissenyaran continguts curriculars que contribueixin a l’assoliment de les competències bàsiques.

OBJECTIUS

  1. Reflexionar sobre les pràctiques d’atenció a la diversitat que es duen a terme a l’aula.
  2. Identificar les pautes de detecció associades a la dislèxia.
  3. Conèixer i adquirir pautes i estratègies per a la intervenció a l’aula.
  4. Descriure els aspectes relacionats amb la prevenció i el diagnòstic de la dislèxia.
  5. Dissenyar i adaptar continguts curriculars.
  6. Identificar i proporcionar pautes d’intervenció a les famílies.
  7. Fomentar la interacció amb altres docents per intercanviar punts de vista, experiències i bones pràctiques.

CONTINGUTS

La dislèxia: marc teòric
Eines i pautes de detecció
Eines i pautes d’intervenció
Proposta d’intervenció i adaptació curricular

METODOLOGIA

Google Classroom (cal tenir un correu gmail)
Fòrum del curs, xat i correu electrònic
Atenció directa i continuada per part de la tutora
Per poder assolir el curs, caldrà lliurar i superar totes les activitats proposades

ESTRUCTURA DEL CURS

El curs s’estructura en quatre mòduls, cadascun dels mòduls té una durada de 10 hores:

Mòdul 1
Les dificultats d’aprenentatge
Fonaments bàsics de la lectura
Fonaments bàsics de l’escriptura
La dislèxia: marc teòric

Mòdul 2
Eines i pautes de detecció. Etapa Infantil
Eines i pautes de detecció. Etapa Primària
Eines i pautes de detecció. Etapa Secundària

Mòdul 3
Eines i pautes d’intervenció. Etapa Infantil
Eines i pautes d’intervenció. Etapa Primària
Eines i pautes d’intervenció. Etapa Secundària

Mòdul 4
Proposta d’intervenció a l’aula i adaptació de continguts
Disseny de pautes d’actuació a nivell familiar

EDICIONS

Inici el dia 1 de cada mes (si és festiu, el dia 2). Durada de 4 setmanes.

A %d blogueros les gusta esto: