TDAH: detecció i intervenció a l’aula

El curs va dirigit a docents d’Educació Infantil, Primària i Secundària que vulguin dotar-se d’eines i estratègies per a la detecció i intervenció del TDAH a l’aula.

A través de les pautes d’intervenció facilitades s’analitzaran les necessitats educatives de l’alumnat i es dissenyaran continguts curriculars que contribueixin a l’assoliment de les competències.

OBJECTIUS

  1. Reflexionar sobre les pràctiques d’atenció a la diversitat que es duen  a terme a l’aula.
  2. Identificar les pautes de detecció associades al TDAH.
  3. Conèixer i adquirir pautes i estratègies per a la intervenció a l’aula.
  4. Descriure els aspectes relacionats el diagnòstic i la intervenció del TDAH.
  5. Dissenyar i adaptar continguts curriculars.
  6. Fomentar la interacció amb altres docents per intercanviar punts de vista, experiències i bones pràctiques.

CONTINGUTS

La dislèxia: marc teòric
Eines i pautes de detecció
Eines i pautes d’intervenció
Proposta d’intervenció i adaptació curricular

METODOLOGIA

Google Classroom (cal tenir un correu gmail)
Fòrum del curs, xat i correu electrònic
Atenció directa i continuada per part de la tutora
Per poder assolir el curs, caldrà lliurar i superar totes les activitats proposades

ESTRUCTURA DEL CURS

El curs s’estructura en quatre mòduls, cadascun dels mòduls té una durada de 10 hores:

Mòdul 1
El TDAH: marc teòric
Diagnòstic
Evolució històrica del concepte

Mòdul 2
Característiques a l’Etapa Infantil, Primària i Secundària
Dificultats conductuals i socials
Dificultats emocionals

Mòdul 3
Dificultats escolars. Etapa Infantil
Dificultats escolars. Primària (cicle inicial, mitjà i superior)
Dificultats escolars. Secundària

Mòdul 4
Proposta educativa: actuacions a l’aula i mesures de centre
Les TIC, una resposta educativa

EDICIONS

Inici el dia 1 de cada mes (si és festiu, el dia 2). Durada de 4 setmanes.

A %d blogueros les gusta esto: