L’alumnat amb trastorn greu de conducta a l’aula ordinària

El curs va dirigit a docents d’Educació Infantil, Primària i Secundària que vulguin adquirir unes eines bàsiques per detectar, conèixer i entendre el trastorn greu de conducta . Així mateix, introduirem algunes tècniques bàsiques per fer-ne front a l’aula ordinària.

L’objectiu  final d’aquest curs, de caire eminentment pràctic, és dotar el docent dels recursos per fer front a la diversitat de l’alumnat.

OBJECTIUS

  1. Conèixer la definició i l’etiologia dels TGC.
  2. Analitzar diferents recursos per a la prevenció d’aquests trastorns .
  3. Conèixer diferents eines de  diagnòstic.
  4. Definir el paper dels diferents agents que  treballen  en xarxa  amb l’alumnat amb TGC.
  5. Aprendre diferents tècniques per abordar els TGC a l’aula.
  6. Adquirir les eines per  afrontar i optimitzar  les entrevistes amb la família.

CONTINGUTS

Concepte, classificació i etiologia dels trastorns greus de conducta.
Eines de prevenció dels trastorns de conducta.
Instruments de diagnòstic.
Tècniques per aplicar a l’aula amb l’alumnat amb trastorn greu de la conducta.
L’entrevista amb els pares amb infants amb trastorn greu de la conducta.

METODOLOGIA

Google Classroom (cal tenir un correu gmail)
Fòrum del curs, xat i correu electrònic
Atenció directa i continuada per part de la tutora
Per poder assolir el curs, caldrà lliurar i superar totes les activitats proposades

ESTRUCTURA DEL CURS

El curs s’estructura en quatre mòduls, cadascun dels mòduls té una durada de 10 hores:

Mòdul 1
Concepte  i classificació
Etiologia
Eines de prevenció. Comorbiditat amb altres trastorns.

Mòdul 2
Eines de detecció  dels trastorns greus de la conducta.
El treball en xarxa entre els diferents serveis de suport a l’alumnat amb trastorn greu de la conducta.
Definició de rols.

Mòdul 3.
L’alumnat amb trastorn de conducta a l’aula ordinària: estratègies.
Pautes  d’intervenció.
Les adaptacions curriculars en l’alumnat amb trastorn greu de la conducta.

Mòdul 4.
La família de l’infant amb trastorn de conducta.
Estils educatius. Factors de risc.
Pautes per  abordar  les entrevistes.

EDICIONS

Inici el dia 1 de cada mes (si és festiu, el dia 2). Durada de 4 setmanes.

A %d blogueros les gusta esto: