Biblioteca escolar, aprenentatge i animació a la lectura

49

SKU: N/D

Descripción

El curs va dirigit a docents d’Educació Infantil, Primària i Secundària interessats en posar èmfasi en l’aprenentatge mitjançant la lectura i que vulguin aprofundir en el treball de la competència lectora des de la biblioteca.

Amb la intenció de dotar d’estratègies i recursos al professorat per potenciar i fomentar que l’alumnat esdevingui lector competent, crític i capaç de gaudir del plaer de la lectura.

OBJECTIUS

  1. Definir què entenem per lectura
  2. Reflexionar sobre l’aprenentatge de la lectura
  3. Adquirir coneixements bàsics sobre la literatura infantil i juvenil
  4. Conèixer les etapes i les característiques que intervenen en l’aprenentatge de la lectura
  5. Proporcionar recursos i eines que permetin fomentar l’interès de l’alumnat per la lectura
  6. Reflexionar sobre la importància de la biblioteca a l’escola
  7. Desenvolupar l’hàbit lector en l’alumnat
  8. Intercanviar experiències i estratègies per fomentar la lectura
  9. Elaborar guies de lectura recomanades per a l’alumnat

CONTINGUTS

Aprenentatge de la lectura.
Procés i hàbit lector.
Competència lectora i etapes de la lectura.
Funció lúdica de la lectura. Llegir per entendre el món.
Lectura autònoma, compartida i guiada.
La biblioteca a l’escola. Experiències per fomentar la lectura.
Estratègies de lectura i el paper de l’adult.

METODOLOGIA

Google Classroom (cal tenir un correu gmail)
Fòrum del curs, xat i correu electrònic
Atenció directa i continuada per part de la tutora
Per poder assolir el curs, caldrà lliurar i superar totes les activitats proposades

ESTRUCTURA DEL CURS

El curs s’estructura en quatre mòduls, cadascun dels mòduls té una durada de 10 hores:

Mòdul 1

La lectura i el lector
Aprenentatge de la lectura
Procés i hàbit lector

Mòdul 2

Etapes i característiques de la lectura
Funció lúdica i paper de l’adult
Llegir per entendre el món que ens envolta

Mòdul 3

La biblioteca a l’escola
Intercanvi d’experiències
Reflexió

Mòdul 4

Estratègies de lectura
Guia de lectura

EDICIONS

Inici el dia 1 de cada mes. Durada de 4 setmanes.