Nomenaments juliol

D’acord amb el Departament d’Educació, a les persones que formen part de la borsa sense nomenament al juliol i a l’agost se’ls formalitza un nomenament al juliol si es troben en la situació següent:

  • haver treballat com a substituts durant els mesos d’abril, maig i juny (almenys durant 1 dia) i
  • haver prestat serveis com a substituts durant el curs (almenys durant 6 mesos i fins al 30 de juny de 2020) en centres docents públics o en serveis educatius del Departaments d’Educació.

El nomenament comporta l’obligació de participar durant el mes de juliol en les activitats del Pla de Formació Permanent del Departament d’Educació o en altres activitats reconegudes, (com les de l’ACFVirtual) tret que es participi en una convocatòria d’oposicions per ingressar als cossos docents.

  • Els cursos de formació han de tenir una durada mínima de 10 hores i, en total, cal acreditar 30 hores de formació.

La formació s’acredita amb la presentació, fins al 31 de desembre, del document acreditatiu de la realització de la formació.

Les persones que hagin participat en processos selectius per accedir a cossos docents de Catalunya no han d’acreditar res.

Les persones que hagin participat en processos selectius d’altres comunitats autònomes han d’acreditar, abans del 31 de desembre de 2020, aquesta participació amb el full d’inscripció a la convocatòria.

Si heu de fer un curs per complir el requisit de formació, des de l’ACFVirtual us oferim diverses propostes que es desenvolupen durant el mes de juliol.

Si us voleu inscriure a qualsevol dels nostres cursos ho podeu fer des del següent enllaç.