Nomenaments juliol

Nomenaments juliolD’acord amb la Resolució del director general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual s’estableixen els criteris per gestionar la borsa de treball de personal docent per al curs 2020-2021

A les persones que formen part de la borsa de treball de personal docent, que no tinguin nomenament durant els mesos de juliol i agost i que hagin prestat sis o més mesos de serveis com a substituts fins al 30 de juny de 2021, en centres docents públics i serveis educatius dependents del Departament d’Educació, se’ls formalitzarà un nomenament corresponent al mes de juliol, sempre que hagin treballat, com a mínim 1 dia, durant els mesos d’abril, maig o juny de 2021.

El nomenament comporta l’obligació de participar durant el mes de juliol en les activitats del Pla de Formació Permanent del Departament d’Educació o en altres activitats reconegudes, (com les de l’ACFVirtual) tret que es participi en una convocatòria d’oposicions per ingressar als cossos docents.

Els cursos de formació han de tenir una durada mínima de 10 hores, i en total s’han d’acreditar 30 hores de formació.

A l’ACFVirtual hi pots fer tant cursos de 30 hores com de 40 per tal d’acreditar la formació!

La realització de la formació feta durant el mes de juliol s’acredita abans del 31 d’octubre de 2021 presentant als serveis territorials el document que justifiqui la seva realització.

Si heu de fer un curs per complir el requisit de formació, des de l’ACFVirtual us oferim diverses propostes que es desenvolupen durant el mes de juliol.

Si us voleu inscriure a qualsevol dels nostres cursos ho podeu fer des del següent enllaç.

%d bloggers like this: