Immersió i suport lingüístic

39

SKU: N/D

Descripción

El Seminari d’immersió i suport lingüístic a l’aula pretén ser un espai de suport i reflexió per crear, compartir i oferir eines als docents, especialment els que estan en contacte amb alumnat nouvingut i que han d’aprendre el català com a llengua vehicular de l’escola i centre educatiu.

Es treballen temes relacionats amb aprofitar les tecnologies per proporcionar continguts en múltiples formats, fer propostes d’ensenyament obertes i flexibles, fomentar el treball col·laboratiu entre iguals, … en definitiva, personalitzar els entorns d’aprenentatge per tal que tots els alumnes puguin tenir èxit i aprendre junts a l’aula.
A més, pretén fomentar el treball en xarxa entre docents amb l’objectiu d’encetar projectes, crear nous materials i recursos que promoguin l’ús de les tecnologies a l’aula, per tal de poder atendre a la diversitat de alumnat.

OBJECTIUS

– Dotar d’eines i estratègies comunicatives als docents que interactuen amb alumnat d’origen estranger.
– Facilitar l’accés al currículum creant diverses propostes d’aplicació a l’aula.
– Oferir i crear bastides de suport lingüístic

CONTINGUTS

Mòdul 1
La immersió lingüística a Catalunya
El paper de la llengua

Mòdul 2
Treball global de llengua
Llengua oral
Llengua escrita
Lèxic
Jocs i làmines

Mòdul 3
Materials de suport per a les àrees i/o matèries

METODOLOGIA

Google Classroom (cal tenir un correu gmail)
Fòrum del curs, xat i correu electrònic
Atenció directa i continuada per part de la tutora
Per poder assolir el curs, caldrà lliurar i superar totes les activitats proposades

ESTRUCTURA DEL CURS

El curs s’estructura en tres mòduls, cadascun dels mòduls té una durada de 10 hores:

EDICIONS

Inici el dia 1 de cada mes. Durada de 3 setmanes.