Literatura infantil i juvenil, el motor de la biblioteca

49

SKU: N/D

Descripción

El curs va dirigit a docents d’Educació Infantil, Primària i Secundària interessats en aprofundir en l’aprenentatge de la lectura gràcies a la literatura infantil i juvenil mitjançant contes, contes il·lustrats, poesia, documentació pedagògica d’activitats…

Amb la intenció de compartir estratègies i recursos amb la docència interessada per potenciar i fomentar que l’alumnat esdevingui lector competent, crític i capaç de gaudir del plaer de la lectura.

OBJECTIUS

  1. Aprofundir en la importància de la lectura en el procés d’aprenentatge
  2. Conèixer les funcions comunicatives de la llengua
  3. Indagar en l’aprenentatge dels contes i la literatura infantil i juvenil
  4. Descobrir els contes il·lustrats com a recurs d’aprenentatge
  5. Repensar el treball de la poesia a l’aula
  6. Reflexionar sobre la necessitat de documentar pedagògicament les tasques realitzades a l’aula
  7. Compartir experiències i estratègies de lectura
  8. Elaborar i compartir una unitat didàctica

CONTINGUTS

El repte i la importància de la lectura
Funcions comunicatives de la llengua
El llenguatge i les emocions mitjançant els contes i la poesia
Els contes infantils i juvenils
Els contes il·lustrats i el seu univers
El valor pedagògic de la poesia
Llegir i escriure un poema
Conèixer recursos i compartir experiències
La necessitat de documentar pedagògicament
Elaboració d’una unitat didàctica

METODOLOGIA

Google Classroom (cal tenir un correu gmail)
Fòrum del curs, xat i correu electrònic
Atenció directa i continuada per part de la tutora
Per poder assolir el curs, caldrà lliurar i superar totes les activitats proposades

ESTRUCTURA DEL CURS

El curs s’estructura en quatre mòduls, cadascun dels mòduls té una durada de 10 hores:

Mòdul 1

El repte i la importància de la lectura
Funcions comunicatives de la llengua
El llenguatge i les emocions mitjançant els contes i la poesia

Mòdul 2

Els contes infantils i juvenils
Els contes il·lustrats i el seu univers

Mòdul 3

El valor pedagògic de la poesia
Llegir i escriure un poema
Conèixer recursos i compartir experiències

Mòdul 4

La necessitat de documentar pedagògicament
Elaboració d’una unitat didàctica

EDICIONS

Inici el dia 1 de cada mes. Durada de 4 setmanes.