L’aprenentatge per projectes a l’aula + eines 2.0

Curs internivells (Infantil – Primària – Secundària) dirigit a docents que vulguin introduir-se en les metodologies globalitzades a través de les possibilitats que ens ofereix l’aprenentatge basat en projectes.

A través de l’anàlisi i l’exploració s’analitzaran les possibilitats que ofereix la metodologia del treball per projectes i es dissenyaran continguts curriculars que contribueixin a l’assoliment de les competències bàsiques tenint en compte les característiques de l’alumnat al qual dirigim la nostra proposta.

OBJECTIUS

  1. Reflexionar sobre les pràctiques que es duen a terme a l’aula.
  2. Explorar, conèixer i aplicar el treball per projectes i valorar el paper que juga en l’adquisició de les competències bàsiques.
  3. Analitzar les possibilitats del treball per projectes en relació amb l’assoliment dels continguts del currículum.
  4. Iniciar-se en el disseny d’un projecte i impartir docència amb metodologies amb enfocament globalitzat.
  5. Dissenyar continguts curriculars seguint la metodologia de l’aprenentatge basat en projectes i integrar-hi les eines 2.0.
  6. Fomentar la interacció amb altres docents per intercanviar punts de vista, experiències i bones pràctiques.

CONTINGUTS

L’aprenentatge basat en projectes: conceptualització de la metodologia, les competències bàsiques i exemples pràctics.
El disseny del projecte: competències, dimensions, pregunta guia, objectius, criteris d’avaluació, seqüenciació de continguts, activitats d’aprenentatge i producte final.
El paper de les eines 2.0 en l’aprenentatge per projectes.
L’avaluació del projecte.

METODOLOGIA

Google Classroom (cal tenir un correu gmail)
Fòrum del curs, xat i correu electrònic
Atenció directa i continuada per part de la tutora
Per poder assolir el curs, caldrà lliurar i superar totes les activitats proposades

ESTRUCTURA DEL CURS

El curs s’estructura en quatre mòduls, cadascun dels mòduls té una durada de 10 hores:

Mòdul 1
El treball per projectes: concepte
La metodologia tradicional vs noves metodologies de treball
Exemples de projectes aplicats a les aules

Mòdul 2
Definició del nostre projecte: pregunta guia, investigació, documentació i fonts d’informació.
Objectius del projecte
Continguts i relació amb les competències bàsiques

Mòdul 3
Eines 2.0
Les eines 2.0 en el nostre projecte
Seqüència d’activitats

Mòdul 4
L’avaluació del projecte
Instruments d’avaluació

EDICIONS

Inici el dia 1 de cada mes (si és festiu, el dia 2). Durada de 4 setmanes.

A %d blogueros les gusta esto: